Obiective


 • asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale membrilor de sindicat la muncă, la odihnă şi asigurări sociale, conform Constituţiei României, Codului muncii, Legii învăţământului, Statutului cadrelor didactice şi celorlalte legi şi acte normative ce conţin referiri la raporturile de muncă ;
 • asigurarea pentru fiecare membru de sindicat a unui loc de muncă corespunzător cu nivelul de calificare şi competenţă profesională ;
 • asigurarea condiţiilor pentru perfecţionarea profesională sau calificarea superioară a tuturor membrilor Sindicatului "UNIO" ;
 • promovarea liberei iniţiative, libertăţii de exprimare şi asigurarea unităţii de acţiune a membrilor sindicatului pentru dezvoltarea economico-socială şi ştiinţifică a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza " ;
 • respectarea întocmai a prevederilor legale referitoare la ocrotirea muncii şi la drepturile ce derivă din acestea ;
 • asigurarea plăţii integrale a orelor de muncă efectuate peste programul de lucru sau în zilele de repaus săptămânal, cât şi în timpul sărbătorilor legale.
 • asigurarea salariului egal la muncă egală tuturor salariaţilor, fără discriminare;
 • asigurarea plăţii concediului anual de odihnă tuturor salariaţilor membri de sindicat şi a concediului suplimentar, corespunzător condiţiilor de lucru, a repausului săptămânal şi sărbătorilor naţionale şi religioase ;
 • realizarea unei depline securităţi a muncii prin negocieri cu conducerea Universităţii, în scopul asigurării condiţiilor normale de muncă, combaterii poluării de orice natură, în special chimică şi radioactivă, dotarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor cu dispozitive şi aparate de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale ;
 • acordarea echipamentului de lucru şi de protecţie, antidoturilor, materialelor igienico-sanitare, precum şi sporurilor la salarii şi concediu suplimentar de odihnă personalului care îşi desfăşoară activitatea în condiţii grele, nocive sau periculoase de muncă;
 • asigurarea unui raport favorabil între nivelul salariilor din învăţământul superior şi creşterea preţurilor, tarifelor şi taxelor.Noutati
Contact

Bulevardul Carol I, nr.11 / 700506 - Iasi

Tel. 40 232 201235

Fax 40 232 201201

e-mail sindicat@uaic.ro