Limba / Language

Romana      English

Prof. univ. dr. habil. Lucian HRIȚCU

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Biologie

Departamentul de Biologie

--------------------------------------------------

Editorial Board Member -Plants, Section Board for Plant-Soil Interactions, Impact factor 3,935

Editorial Board Memeber - CNS & Neurological Disorders - Drug Targets, Impact factor 4,388

Editorial Board Member - Anatolian Journal of Botany, DergiPark Academic

Editorial Board Member -International Journal of Secondary Metabolite, DergiPark Academic

Guest Editor - Molecules: Special Issue Natural Bioactive Compounds against Neurodegenerative Diseases: Mechanistic Approach, Impact factor 3,267 (finalizat febr 2021)

Collection Editor - Molecules: Topical Collection "Neuroprotection Mediated by Natural Products and Their Chemical Derivatives", Impact Factor 4,411

Guest Associate Editor: Frontiers in Pharmacology, Aromatic Substances in Medicinal Plants - Insights on Treating Neurodegenerative Diseases, Impact factor: 5,810

Lead editor: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Hindawi, Special Issue Molecular Approaches Evaluating the Antioxidant Activity of Flavonoids in Health and Disease, Impact factor: 2,629

Guest Editor - Cells: Special Issue Neurodegenerative Diseases and Natural Products: Signaling Pathways, Impact factor 6,60 (termen limită 31 August 2022)

Topic Editor -Memory-Enhancing Activity of Bioactive Compounds: From Natural Sources to Brain, Joint Journals (Antioxidants, Brain, Sciences, Molecules, Nutrients, Plants)

--------------------------------------------------

Lista de publicații

Membru grup BioActive

The Zebrafish Information Network

The International Natural Product Sciences Taskforce (INPST)

---------------------------------------------------

Bd. Carol I, Nr. 11

Iași, 700506, România, UE

Tel. +40-232-201666

Birou: B364, Corp B, Parter

email: hritcu@uaic.ro

----------------------------------------------------------------

Programul general de cercetare al Laboratorului de Neurobiologie constă în investigarea impactului și a mecanismelor prin care unele extracte și compuși de origine vegetală influențează procesele învățării și memorării utilizându-se modele animale ale unor boli neurodegenerative (modele toxicologie și modele farmacologice). În ultimii ani am examinat în special mecanismele de acțiune ale acestor extracte de origine vegetală (efecte antiagregaționale, antiapoptotice, anxiolitice și antidepresive). De asemenea, suntem interesați de identificarea mecanismelor de acțiune ale unui metabolit al nicotinei, 6-hidroxi-L-nicotina, rezultat din metabolizarea nicotinei în bacteria Paenarthrobacter nicotinovorans. Pentru realizarea acestor studii utilizăm teste specifice de evaluare a comportamentului animal, metode biochimice (evaluarea activității unor markeri ai stresului oxidativ), imunohistochimice, histologice și genetice (expresia unor gene de interes).