Link-uri utile

 

Director proiect:

Lector dr. Lucian HRIŢCU

ADRESA CONTACT:
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi, Facultatea de Biologie,
Laboratorul de Fiziologie animală, B 129,
B-dul. Carol I., nr. 20 A, Iasi, Romania, 700506
Tel: +40232201666
Fax: +40232201472
e-mail: hritcu@uaic.ro

 

STUDII:

1996-2000: Diploma de licenta, Facultatea de Biologie, Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi
2000-2002: Diploma Master, sectia “Biotehnologii microbiene si celulare”, Facultatea de Biologie,                  Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi
2006: Doctor în Stiinte ale Naturii, domeniul Biologie, specializarea Fiziologie animală Neuroimunomodulare, Titlul tezei de doctorat: “Rolul unor zone nervoase şi al unor neurotransmiţători în reglarea funcţiei de apărare a organismului animal”, distincţia Cum laudae

EXPERIENTA DIDACTICA:

2001 - 2004: Preparator titular, Catedra de Morfologie şi Fiziologie animală,                    Facultatea de Biologie, Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi.
2004 - 2007: Asistent titular, Catedra de Biologie moleculară şi experimentală,                    Facultatea de Biologie, Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi.
2007-prezent: Lector titular, Catedra de Biologie moleculara si experimentala, Facultatea de                     Biologie, Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi.

EXPERIENTA STIINTIFICA:

Domenii de cercetare:
- Neurofiziologia proceselor învăţării şi memoriei
- Neuroimunomodulare

Participare la contracte de cercetare:

Director de proiect:

2001-2002 – Grant CNCSIS, tip AT, nr.33.531/2002 – “Interacţiunea dintre sistemele cholinergic şi dopaminergic în procesele de învăţare şi memorie la şobolani".

2004 – 2006 - Grant CNCSIS, tip A, nr. 639/2004 – „Interacţiunea dintre sistemele colinergic, catecolaminergic şi serotoninergic în procesele de învăţare şi memorie la şobolani”.

2006-2007- Grant CNCSIS, tip TD, nr. 461/2006 - "Investigarea rolului unor neurotransmitatori in reglarea functiei de aparare a organismului animal".

2009-2011 - PNII proiecte de cercetare exploratorie IDEI, cod CNCSIS 85, nr. 1073/2009 - "Impactul unor superantigene de origine bacteriana asupra statusului fiziologic al organismului animal".

Membru in echipe de cercetare:

2002-2004 - cercetator specialist, Grant CNCSIS, tip AT, nr. 637/2002 - “Ihtiofauna bazinului hidrografic al raului bahlui si parazitofauna sa”, director proiect dr. Cătălin Costiniuc

2005-2008 – cercetator specialist, Grant CEEX, nr. 252/2005 - „Caracterizarea unor principii bioactive de origine vegetala si fungica, cu actiune citostatica, imunomodulatoare, metabolica si neurotropa si valorificarea lor in alimentatia functionala”, director proiect Prof. dr. Dumitru Cojocaru

2006-2008 – cercetator specialist, Platforma integrată pentru studii avansate în nanotehnologii moleculare (AMON), director Prof dr. Stancu Alexandru

2006-2008 – cercetator specialist, Grant CEEX 110/2006 - "Obtinerea unor tulpini submerse de Claviceps purpurea cu preferentiala si înalta capacitate glucanosintetica si stabilirea domeniilor de valorificare biomedicala a unor preparate glucanice autohtone", director CSI dr. Pincu Rotinberg

2007-2009 - Proiect Parteneriate în domenii prioritare - 51-017/2007- „Managementul resurselor de sol si apa in agroecosistemele afectate de seceta excesiva in vederea mentinerii biodiversitatii”, director Prof. dr. Gerard Jitareanu

2009-2011 - cercetator specialist, PNII proiecte de cercetare exploratorie IDEI, cod CNCSIS 1996 - "Sinteza in conditii blande prin nanodimensionarea particulelor metalice in matrice de copolimeri bloc amfifilici de nanoparticule active biologic - platforme in bioinginerie", director de proiect Prof. dr. Viorel Melnig.

2008-2010 - cercetator specialist, PN II CAPACITATI 195CPI/2008-2010 - "Imbunătăţirea capacităţii de cercetare şi a capacităţii de a utiliza şi oferi servicii ştiinţifice prin dezvoltarea laboratorului de Caracterizare a Organizarii Moleculare a BioMaterialelor (COMB)", director de proiect Prof. dr. Viorel Melnig.

Lucrări reprezentative (IF cumulat 18.643):

1. Vasile Hefco, Kiyofumi Yamada, Andreea Hefco, Lucian Hritcu, Adrian Tiron, Ana Olariu , Toshitaka Nabeshima – „Effects of nicotine on memory impairment induced by blockade of muscarinic, nicotinic and dopamine D2 receptors in rats.”( European Journal of Pharmacology, Volume 474, Issues 2-3 , Pages 227-232, 2003) IF 2.585 Articol

2. Vasile Hefco, Kiyofumi Yamada, Andreea Hefco, Lucian Hritcu, Adrian Tiron, Toshitaka Nabeshima -“Role of mesotelencephalic dopamine system in learning and memory processes in the rat” (European Journal of Pharmacology, Volume 475, Issues 1-3, Pages 55-60, 2003) IF 2.585 Articol

3. Lucian Hritcu, Monica Clicinschi, Toshitaka Nabeshima – „Brain serotonin depletion impairs short-term memory, but not long-term memory in rats”, Physiology & Behavior, 2007, 91(5):652-7 IF 3.295 Articol

4. Lucian Hritcu, Alin Ciobica, Vlad Artenie. Effects of right-unilateral 6-hydroxydopamine infusion-induced memory impairment and oxidative stress: relevance for Parkinson’s disease. Cent. Eur. J. Biol., 2008, 3(3): 250-257 IF 0.915 Articol

5. Cristian Gurzu, Vlad Artenie, Lucian Hritcu, Alin Ciobica. Prenatal testosterone improves the spatial learning and memory by protein synthesis in different lobes of the brain in the male and female rat. Cent. Eur. J. Biol., 2008, 3(1): 39-47 IF 0.915 Articol

6. L. Hritcu, T. Nabeshima. Kainic acid lesion-induced spatial memory deficits of rats. Cent. Eur. J. Biol., 4(2), 2009, 179–185 IF 0.915 Articol

7. L. Hritcu, A. Ciobica, L. Gorgan. Nicotine-induced memory impairment by increasing brain oxidative stress. Cent. Eur. J. Biol., 4(3), 2009, 335–342 IF 0.915 Articol

8. Ciobica A, Hritcu L, Artenie V, Stoica B, Bild V. Effects of 6-OHDA infusion into the hypothalamic paraventricular nucleus in mediating stress-induced behavioural responses and oxidative damage in rats. Acta Endo (Buc) 2009 5: 425-436 IF 0.011 Articol

9. Manuela Padurariu; Alin Ciobica; Lucian Hritcu; Bogdan Stoica; Walther Bild; Cristinel Stefanescu. Changes of some oxidative stress markers in the serum of patients with Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's disease. Neuroscience Letters, 2010, 469, 6–10 IF 1.925 Articol

10. Marius Stefan, Simona Dunca, Zenovia Olteanu, Lacramioara Oprica, Eugen Ungureanu, Lucian Hritcu, Marius Mihasan, Dumitru Cojocaru. Soybean (Glycine Max [l] Merr.) inoculation with Bacillus pumilus RS3 promotes plant growth and increases seed protein yield: relevance for environmentally-friendly agricultural applications. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, April 2010, Vol. 5, No. 1, p. 131 – 138 IF 0.606 Articol

11. A Ciobica, L Hritcu, M Padurariu, R Dobrin, V Bild. Effects of serotonin depletion on behavior and neuronal oxidative stress status in rat: relevance for anxiety and affective disorders. Advances in Medical Sciences, 2010, 8:1-8 IF 1.057 Articol

12. Harquin Simplice Foyet; Lucian Hritcu; Alin Ciobica; Marius Stefan; Pierre Kamtchouing; Dumitru Cojocaru, 2010, Methanolic extract of Hibiscus asper leaves improves spatial memory deficits in the 6-hydroxydopamine-lesion rodent model of Parkinson's disease, Journal of Ethnopharmacology IF 2.322 Articol

13. A. Ciobica, W. Bild, L. Hritcu, I. Haulica. Brain renin-angiotensin system in cognitive function: pre-clinical findings and implications for prevention and treatment of dementia. Acta Neurol. Belg, 3 (Vol. 109/3), p.171-180, 2009 IF 0.597 Articol