UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA", IAŞI

FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE GEOLOGIE

 

Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi

Corp A

 

Inginer geolog

Constantin Cătălin Calu

 

Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi

Corp B

 

E-mail:
constantin.calu@uaic.ro
 
Pagina web:
 www.cccalu.home.ro
Mobil:
0040743180324
Fax:
0040232201474

Adresa poştală:

Bd. Carol I, Nr. 20 A, Corp B, 700505

Iaşi, ROMÂNIA

 

 

 

ACTIVITATEA  PROFESIONALĂ

 

 

 

LUCRĂRI

PUBLICATE

 

 

 

 

 

Mihai Remus Şaramet, Constantin Cătălin Calu, Gabriel Chirilă (2010) - The advantages of using Monte Carlo simulation method in estimating geological gas reserves. Proceedings of the International Symposium Geology of Natural Systems - Geo Iaşi, România 2010, Anal. Şt. "Al. I. Cuza" University of Iaşi, Special Issue - Geo Iaşi 2010

 

Corneliu Horaicu, Florea Cornel Gabrian, Florinel Fănică Florea, Constantin Cătălin Calu (2008)  – Some specific aspects of the strategy of waste product management in the mining industry in Romania – Bozânţa setting pond, Maramureş District. Tomul LIV, Geologie Serie Nouă, Anal. Şt. "Al. I. Cuza"  University of Iaşi

 

 

 

 

 

 

 

Corneliu Horaicu, Florea Cornel Gabrian, Irina Grozavu, Constantin Cătălin Calu, Monica Horaicu, Brinduşa Robu (2009) - Assessment of heavy metal contamination and impact on surface waters in Iaşi city, Romania.Environmental Engineering and Management Journal November / December 2009, Vol.8, No.6, 1309- 1553, "Gh. Asachi" Technical University of Iaşi

 

 

 

MEMBRU ÎN COLECTIVUL

DE CERCETARE

 

ID 2019 - Director de proiect: Prof. univ. dr. Mihai Brânzilă - Evoluţia sistemului bazinelor de foreland ale Carpaţilor Orientali,  în Sarmaţianul superior şi Meoţian (Miocenul superior de pe Platforma Moldovenească)

 

MEMBRU ÎN COLECTIVUL

 EDITORIAL ŞI REDACŢIONAL

 

Acta Palaeontologica Romaniae, vol III, Editura Vasiliană '98, 2002

Edited by Leonard Olaru ( "Al. I. Cuza" University of Iaşi)

 

MEMBRU ÎN

ORGANIZAŢII ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

 

- Society of Petroleum Engineers;

- Societatea Geologică a României;

- Societatea Paleontologilor din România

 

 

CĂRŢI  TEHNOREDACTATE